La nostra escola

El CEIP Sant Mateu de Baix està situat al municipi de Sant Mateu d’Aubarca (Eivissa). 

L’escola es troba a un entorn rural, rodejada de bosc i naturalesa. Es troba a la carretera que porta al poble, fet que dificulta les connexions o la facilitat per fer sortides, sempre es requereix de transport. 

És un centre unitari, format per 32 alumnes d’entre 3 i 12 anys d’edat. Els grups es distribueixen en dues aules, una per educació infantil i l’altra per educació primària. 

El règim de permanència dels professors és de jornada continuada al matí. No hi ha serveis d’escola matinera ni de menjador. Així com tampoc activitats extraescolars degut al reduït nombre d’alumnat.