Atenció a la diversitat

Unitat d’Orientació Educativa i Psicopedagògica
 

 

Ángeles Martínez Canales – Orientadora en centre 

 

 

 

Marina Galindo Ferrer –  Mestra en pedagogia terapèutica (PT)